Eastgate Academy

De Eastgate Academy is een competentiegericht cultuureducatietraject waarbinnen VMBO leerlingen hun artistieke, sociale en cognitieve competenties na schooltijd ontwikkelen. Uniek hierbij is het speciaal ontwikkelde leerlingvolgsysteem UpBeat dat zijn toegevoegde waarde vooral krijgt in nauwe samenwerking met de school. De Eastgate Academy is in staat om jongeren te  motiveren en te inspireren ert, voor de andere vakken op school maar ook voor het leven daarbuiten.